Văn bản khác

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Cơ quan ban hành
Tên văn bản
Đến ngày
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 3877//SNN&PTNT-CN 08/12/2016

Công văn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa số 3877//SNN&PTNT-CN ngày 08/12/2016 về việc xác nhận danh mục các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp dùng cho chăn nuôi bò sữa

Thông tin văn bản      Tải về
2 304/2016/TT-BTC 15/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tin văn bản      Tải về
3 173/2016/TT-BTC 28/10/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tin văn bản      Tải về
4 4540/QĐ-STC-QLCSGC 26/10/2016

Quyết định của Sở Tài chính Thanh Hóa số 4540/QĐ-STC-QLCSGC ngày 26/10/2016 về việc quy định bổ sung và sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin văn bản     
5 9124/UBND-KTTC 17/08/2016

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa số 9124/UBND-KTTC ngày 17/8/2016 về việc chỉ đạo thực hiện nộp thuế điện tử

Thông tin văn bản      Tải về
6 1455/2016/QĐ-UBND 28/04/2016

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 1455/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin văn bản      Tải về
7 1434/TCT-KK 07/04/2016

Công văn của Tổng cục Thuế số 1434/TCT-KK ngày 07/4/2016 về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
8 801/ 02/03/2016

Công văn của Tổng cục Thuế số 801/CT-TNCN ngày 02/3/2016 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Thông tin văn bản      Tải về
9 212/QĐ-BTC 28/01/2016

Quyết định của Bộ Tài chính số 212/QĐ-BTC 212/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015

Thông tin văn bản      Tải về
10 1084/2015/UBTVQH13 10/12/2015

Nghị quyết của Quốc hội số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Thông tin văn bản      Tải về
11 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015

Thông tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư số 20/2015/TT-BKHĐT về Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tin văn bản      Tải về
12 2192/QĐ-TCT 11/11/2015

Quyết định của Tổng cục Thuế số 2192/QĐ-TCT ngày 11/11/2015 về việc ban hành Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính thuế

Thông tin văn bản      Tải về
13 11380/UBND-KTTC 03/11/2015

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa số 11380/UBND-KTTC ngày 03/11/2015 về việc chỉ đạo thu hồi nợ đọng thuế Quý IV năm 2015

Thông tin văn bản      Tải về
14 3968/2015/QĐ-UBND 09/10/2015

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 3968/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 về việc điều chỉnh, bổ sung danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin văn bản      Tải về
15 3890/QĐ-UBND 05/10/2015

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 3890/QĐ-UBND ngày 05/10/2015 về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin văn bản      Tải về
16 152/2015/TT-BTC 02/10/2015

Thông tư của Bộ Tài chính số 152/2015/TT-BCT ngày 02/10/2015; Hướng dẫn về thuế Tài nguyên

Thông tin văn bản      Tải về
17 12848/BTC-CST 15/09/2015

Công văn của Bộ Tài chính số 12848/BTC-CST ngày 15/9/2015 về việc thuế GTGT đối với máy móc, thiết bị chuyên dùng cho sản xuất nông nghiệp

Thông tin văn bản      Tải về
18 21/CT-TTg 26/08/2015

Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ số 21/CT-TTg ngày 26/8/2015 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh than

Thông tin văn bản      Tải về
19 12/2015/NĐ-CP 12/02/2015

Nghị định của Chính phủ số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật thuế và sử đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế

Thông tin văn bản      Tải về
20 18814/BTC-CST 24/12/2014

Công văn của Bộ Tài chính số 18814/BTC-CST ngày 24/12/2014 về việc vướng mắc về áp dụng thuế suất thuế TNDN đối với cơ sở XHH trong lĩnh vực môi trường

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...