Văn bản khác

Tra cứu văn bản
Số hiệu văn bản
Ngày ban hành Từ ngày  
Cơ quan ban hành
Tên văn bản
Đến ngày
Lưu ý : Định dạng ngày tháng tìm kiếm văn bản (dd/mm/yyyy)

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Tên văn bản
1 1594/BTC-CĐKT 08/02/2017

Công văn của Bộ Tài chính số 1594/BTC-CĐKT ngày 08/02/2017 về việc kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2017

Thông tin văn bản      Tải về
2 2840/QĐ-BTC 30/12/2016

Quyết định của Bộ Tài chính số 2840/QĐ-BTC ngày 30/12/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành hết hiệu lực toàn bộ theo Luật Phí và lệ phí

Thông tin văn bản      Tải về
3 331/2016/TT-BTC 26/12/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 331/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 256/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp căn cước công dân

Thông tin văn bản      Tải về
4 3877//SNN&PTNT-CN 08/12/2016

Công văn của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa số 3877//SNN&PTNT-CN ngày 08/12/2016 về việc xác nhận danh mục các máy, thiết bị chuyên dùng khác phục vụ cho sản xuất nông nghiệp dùng cho chăn nuôi bò sữa

Thông tin văn bản      Tải về
5 297/2016/TT-BTC 15/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 297/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc cấp, quản lý và sử dụng giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán

Thông tin văn bản      Tải về
6 304/2016/TT-BTC 15/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy

Thông tin văn bản      Tải về
7 292/2016/TT-BTC 15/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thông tin văn bản      Tải về
8 296/2016/TT-BTC 15/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 296/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 về việc hướng dẫn về cấp, thu hồi và quản lý giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán

Thông tin văn bản      Tải về
9 283/2016/TT-BTC 14/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 283/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 về việc Quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật

Thông tin văn bản      Tải về
10 282/2016/TT-BTC 14/11/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 282/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 về việc Quy định khung giá dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho thực vật

Thông tin văn bản      Tải về
11 173/2016/TT-BTC 28/10/2016

Thông tư của Bộ Tài chính số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 Sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất, khoản 3, Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính)

Thông tin văn bản      Tải về
12 4540/QĐ-STC-QLCSGC 26/10/2016

Quyết định của Sở Tài chính Thanh Hóa số 4540/QĐ-STC-QLCSGC ngày 26/10/2016 về việc quy định bổ sung và sửa đổi bảng giá tối thiểu tính lệ phí trước bạ xe ô tô, xe hai bánh gắn máy trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin văn bản     
13 9124/UBND-KTTC 17/08/2016

Công văn của UBND tỉnh Thanh Hóa số 9124/UBND-KTTC ngày 17/8/2016 về việc chỉ đạo thực hiện nộp thuế điện tử

Thông tin văn bản      Tải về
14 1455/2016/QĐ-UBND 28/04/2016

Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 1455/2016/QĐ-UBND ngày 28/4/2016 về việc quy định danh mục và giá tối thiểu tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Thông tin văn bản      Tải về
15 1434/TCT-KK 07/04/2016

Công văn của Tổng cục Thuế số 1434/TCT-KK ngày 07/4/2016 về việc tiếp nhận mẫu 06/GTGT

Thông tin văn bản      Tải về
16 801/ 02/03/2016

Công văn của Tổng cục Thuế số 801/CT-TNCN ngày 02/3/2016 về việc hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2015 và cấp MST NPT

Thông tin văn bản      Tải về
17 212/QĐ-BTC 28/01/2016

Quyết định của Bộ Tài chính số 212/QĐ-BTC 212/QĐ-BTC ngày 28/01/2016 về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2015

Thông tin văn bản      Tải về
18 1084/2015/UBTVQH13 10/12/2015

Nghị quyết của Quốc hội số 1084/2015/UBTVQH13 ngày 10/12/2015 ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên

Thông tin văn bản      Tải về
19 20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015

Thông tư của Bộ Kế hoạch Đầu tư số 20/2015/TT-BKHĐT về Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp

Thông tin văn bản      Tải về
20 2192/QĐ-TCT 11/11/2015

Quyết định của Tổng cục Thuế số 2192/QĐ-TCT ngày 11/11/2015 về việc ban hành Quy trình kiểm soát thủ tục hành chính thuế

Thông tin văn bản      Tải về
  • Trang: 1
  • >
  • >>

Video

Loading the player ...